.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΤΑ 153 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΙΣΤΗΚΕ – FREDERICK-BLICK BOND – THOMAS SIMCOX LEAΗ Τέλεια Συμμετρία της Μορφής είναι χαρακτηριστική της Αναγεννημένης και τελειωμένης Φύσης, και το μέσον με το οποίο μπορούν να εκφρασθούν οι γεωμετρικές τελειότητες σε γραπτή μορφή είναι ο Αριθμός. Αλλά οι αριθμοί που σχετίζονται με τη γεωμετρική μορφή είναι κατά κύριο λόγο ασύμμετροι. Έτσι, για να υπηρετηθούν οι σκοποί της Γεματρίας έχει συμφωνηθεί μια σύμβαση ακέραιων αριθμών μέσω της οποίας κάθε αριθμητική τιμή θα αναπαρίσταται με ρητούς αριθμούς και με μια προσέγγιση μόνο της αλήθειας.
Ένας από αυτούς τους αριθμούς που έγιναν ακέραιοι είναι ο 153, ο αριθμός των Ψαριών στο δίχτυ που δεν σχίστηκε, στο θαύμα που έχει καταγραφεί στο Ιω. 21. Οι Πατέρες της εκκλησίας πίστευαν ότι ο αριθμός αυτός σημαίνει τον Αριθμό των Εκλεκτών. Και είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα της γενικής μεθόδου της Γεματρίας, αφού συμβολίζει την εναρμόνιση της Ρίζας, ή της Γενεσιουργού Δύναμης του ΤΡΙΑ, με τη Μονάδα. Για το όφελος των αναγνωστών που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτό, προτείνουμε να εξηγήσουμε με συντομία αυτό το «μυστήριο» από τη μαθηματική του πλευρά.
Οι αριθμοί κάτω από το 100 είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς και παρέχουν ένα κατάλληλο θεμέλιο για την οικοδόμηση μεγαλύτερων σειρών μέσω πρόσθεσης ή πολλαπλασιασμού. Επομένως, το ποθούμενο θα ήταν κάποιος αριθμός ή κάποιοι αριθμοί κάτω από το 100 που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια τέτοια ποσότητα. Υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι τέτοιοι αριθμοί, και τρεις ιδιαίτερα που δίνουν μια πολύ κοντινή προσέγγιση της αλήθειας, τόσο κοντινή, ώστε να ικανοποιούν πληθωρικά τους σκοπούς της Γεματρίας.
Ο πρώτος από αυτούς τους αριθμούς είναι ο 26, που είναι το ισοδύναμο στη Γεματρία του Εβραϊκού Τετραγράμματου יהוה Ιεχωβά, ή πιο σωστά Γιαχβέ.
Ο δεύτερος είναι 71, η βάση του Ελληνικού Τετραγράμματου ΘΕΟΣ που έχει τον αριθμό 284 ή 4x71.
Ο τρίτος και πιο τέλειος, σχηματίζεται με την ένωση των δύο προηγουμένων 26+71=97, και αυτός είναι η βάση του μυστικού Ελληνικού Τετραγράμματου ΙΕΟΥ=485 ή 5x97.
Το 26 είναι 15x√3, 71 είναι 41x√3, και 97 είναι 56x√3,
έτσι ώστε 15:26
41:71
56:97 που το άθροισμά του είναι = 153
εκφράζουν όλα το λόγο 1:√3
Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι βάσεις σειρών με εναρμονισμένα νοήματα σύμφωνα με τη Γεματρία, και με την ένωσή τους διαμορφώνονται άλλες αρμονίες. 97+56 είναι 153, και αυτός είναι ένας από τους κύριους αριθμούς αυτού του είδους. Συμβολίζει τη Μονάδα σε συνδυασμό με τη γενεσιουργό δύναμη του Τρία.
Καθώς το Οκτώ είναι ο αριθμος του Σωτήρα, και 153 ο αριθμός αυτών που σώθηκαν, η διαδικασία της σωτηρίας επιτυγχάνεται με το Δίχτυ, που ως ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ έχει τον αριθμό 8x153, ή 1224, έναν αριθμό που μπορεί να διεκδικήσουν και τα ψάρια, αφού ΙΧΘΥΕΣ = 1224. Και είναι ο αριθμός του Λόγου του Πατέρα, Ο ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Το Δίχτυ της Σωτηρίας απεικονίζεται, επίσης, ως τα Τείχη της Ουράνιας Πόλης, ένας τετράπλευρος αριθμός, αφού ΤΑ ΤΕΙΧΗ = 1224. Μέσα στο τετράγωνο βρίσκεται το κάστρο, ένας κύκλος με το ίδιο πλάτος, που το μέτρο του είναι το μέτρο της Νέας Ιερουσαλήμ – Η ΚΑΙΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ = 961, που είναι Ο ΟΥΡΑΝΟΣ.
Έτσι οι ΙΧΘΥΕΣ ρνγ’ είναι 1377, ίσοι με το Δίχτυ και το 153, και αυτός σύμφωνα με τη Γεματρία είναι ο αριθμός του Α-Ω μαζί με το ΠΝΕΥΜΑ, όπως και του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΟΣΜΟΥ.
Αυτή η συμμετροποίηση των ασύμμετρων ποσοτήτων, και η μετατροπή σε ακέραιους των κλασματικών αριθμών, φαίνεται να αντιμετωπίζεται γενικά στη Διδασκαλία της Καμπαλά σαν ένας τύπος και σύμβολο της Σωτηρίας. Και η σχέση που βρίσκουμε να υπάρχει μεταξύ κάποιων λέξεων, όπως ο ΣΩΤΗΡ και ο ΙΧΘΥΣ, που είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας πολυάριθμης κατηγορίας, προσφέρει μια έξοχη απόδειξη αυτού το γεγονότος. Οι δύο αυτοί αριθμοί διαπιστώνεται ότι σχετίζονται όπως 2:√3, ή όπως η διάμετρος ενός κύκλου προς την πλευρά ενός ισοσκελούς τριγώνου εγεγραμμένου μέσα στον κύκλο.
Μια αναφορά στο Πρώτο Βιβλίο του Ευκλίδη, στην Πρόταση Ι, θα δείξει ότι η τελευταία αυτή γραμμή βρίσκεται μέσα στην τομή δύο κύκλων, και είναι το μέτρο της Vesica* που διαμορφώνεται από την τομή τους. Η ιστορική και παραδοσιακή σημασία αυτής της Καμπαλά, συνδυασμένη με την εξαιρετική φύση της Γεματρίας που βλέπουμε ότι συνδέεται με αυτή, χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά.


___________________ 
*VesicaFREDERICK-BLICK BOND – THOMAS SIMCOX LEA
ΓΕΜΑΤΡΊΑ
Η Πνευματική Γεωμετρία των Αριθμών στις Γραφές
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΙΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια: