.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΒΑΛΙΣΤΩΝ – ALBERT PIKE


Ερ.: Διατί επιζητείτε να γίνετε δεκτός ως Ιππότης της Καβαλά;
Απ.: Για να γνωρίσω, μέσω των αριθμών, την θαυμάσια αρμονία η οποία υπάρχει μεταξύ φύσεως και θρησκείας.
Ερ.: Πως είχατε αναγγελθεί;
Απ.: Δια δώδεκα κρούσεων.
Ερ.: Τι σημαίνουν;
Απ.: Είναι οι δώδεκα βάσεις της προσωρινής και πνευματικής ευτυχίας.
Ερ.: Τι είναι ένας Καβαλιστής;
Απ.: Ένας άνθρωπος που έχει μάθει από παράδοση, την Ιερατική Τέχνη και τη Βασιλική Τέχνη.
Ερ.: Τι σημαίνει το έμβλημα: Omnia in numeris sita sunt;
Απ.: Ότι τα πάντα κρύπτονται υπό τον πέπλο των αριθμών.
Ερ.: Εξηγήσατέ μου τούτο.
Απ.: Θα πράξω τούτο, ως τον αριθμό 12. Η αγχίνοιά σας, θα διακρίνει τα υπόλοιπα.
Ερ.: Τι σημαίνει η μονάδα στον αριθμόν 10;
Απ.: Τον ΘΕΟ, δημιουργούσα και ζωοποιούσα ύλη, εκφραζομένην δια του 0, το οποίον από μόνον του δεν έχει αξία.
Ερ.: Τι σημαίνει η μονάδα;
Απ.: Στην ηθική τάξη, μια λέξη ενσαρκούμενη στους κόλπους μιας παρθένου – ή θρησκείας... Στη φυσική (τάξη), ένα πνεύμα ενσωματωμένο στο παρθένο έδαφος ή φύση.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό δύο;
Απ.: Στη ηθική τάξη, άνδρα και γυναίκα... Στη φυσική το ενεργό και το παθητικό.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 3;
Απ.: Στην ηθική τάξη, τις τρεις θεολογικές αρετές. Στη φυσική, τις τρεις αρχές των σωμάτων.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 4;
Απ.: Τις τέσσερις πρωτεύουσες αρετές... Τα τέσσερα στοιχειώδη προσόντα.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 5;
Απ.: Την πεμπτουσία της θρησκείας... Την πεμπτουσία της ύλης.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 6;
Απ.: Τον θεολογικό κύβο... Το φυσικό κύβο.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 7;
Απ.: Τα επτά μυστήρια... Τους επτά πλανήτες.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 8;
Απ.: Τον μικρό αριθμό των Εκλεγμένων... Τον μικρό αριθμό των σοφών ανδρών.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 9;
Απ.: Την εξύμνηση της θρησκείας... Την εξύμνηση της ύλης.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 10;
Απ.: Τις δέκα εντολές... Τις δέκα αρχές της φύσης.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 11;
Απ.: Τον πολλαπλασιασμό της θρησκείας... Τον πολλαπλασιασμό της φύσεως.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον αριθμό 12;
Απ. Τα δώδεκα Άρθρα της Πίστεως, τους δώδεκα Αποστόλους, θεμέλιον της Αγίας Πόλεως τους κηρύξαντες σε όλον τον κόσμο, για την ευτυχία μας και την πνευματική χαρά... Τις δώδεκα λειτουργίες της φύσεως, τους δώδεκα αστερισμούς του Ζωδιακού, θεμέλιον του Primum Mobile (Πρώτου Κινητού), επεκτείνοντάς το σε όλο το Σύμπαν για την πρόσκαιρη ευτυχία μας.
[Ο Ραβί (Πρόεδρος των Σανχεντρίμ) προσθέτει: Από όλα όσα μου έχετε πει, προκύπτε ότι η μονάδα αναπτύσσει εαυτήν στο 2, συμπληρώνεται στο τρία εσωτερικώς, και έτσι παράγει το 4 εξωτερικώς, ενώ δια μέσου των 6, 7, 8, 9, φθάνει στα 5, το μισό του σφαιρικού αριθμού 10, για να ανέλθει διερχόμενη δια του 11 στο 12, και για να ανυψωθεί με τον αριθμό 4 επί 10, στον αριθμόν 6 επί 12, τον τελικόν όρο και κορυφή της αιωνίας μας ευτυχίας.]

Ερ.: Ποίος είναι ο παράγωγος αριθμός;
Απ.: Στην Θεότητα, είναι η μονάδα, στα δημιουργημένα πράγματα ο αριθμός 2: Επειδή η Θεότητα 1, περικλείει το 2 και στα δημιουργημένα πράγματα το 2 περικλείει το 1.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον μεγαλειώδης αριθμός;
Απ.: Το 3, γιατί δεικνύει την τριπλήν θείαν ουσίαν.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον μυστηριώδης αριθμός;
Απ.: Το 4, γιατί περιέχει όλα τα μυστήρια της φύσεως.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον απόκρυφος αριθμός;
Απ.: Το 5, γιατί ευρίσκεται εγκλεισμένον στο κέντρο της σειράς.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον σωτήριος αριθμός;
Απ.: Το 6, γιατί περιέχει την πηγή της πνευματικής και της σωματικής μας ευτυχίας.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον τυχερός αριθμός;
Απ.: Το 7, γιατί μας οδηγεί προς τη δεκάδα, τον απόλυτο αριθμό.
Ερ.: Ποίος είναι ο αριθμός, ο πλέον επιθυμητός;
Απ.: Το 8, γιατί ο κατέχων τούτον, ανήκει στον αριθμό των Εκλεκτών και των Σοφών.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον έξοχος αριθμός;
Απ.: Το 9, γιατί με τούτο η θρησκεία και η φύση δοξάζονται.
Ερ.: Ποίος είναι ο υπέρτατος αριθμός;
Απ.: Το 10, γιατί περιλαμβάνει την μονάδα, η οποία δημιούργησε τα πάντα και το μηδέν, σύμβολο της ύλης και του χάους, από όπου τα πάντα ανεδύθησαν. Στα ψηφία του περιλαμβάνει, το δημιουργηθέν και το μη δημιουργηθέν, την έναρξη και το τέλος, την ισχύ και τη δύναμη, τη ζωή και την εκμηδένιση. Με την μελέτη αυτού του αριθμού, ευρίσκομε τις σχέσεις όλων των πραγμάτων, την ισχύ του Δημιουργού, τις ικανότητες του πλάσματος, καθώς και το Άλφα και το Ωμέγα της θείας γνώσεως.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον πολλαπλασιάζων αριθμός;
Απ.: Το 11, γιατί με την κατοχήν δύο μονάδων καταλήγουμε στον πολλαπλασιασμό των πραγμάτων.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον στερεός αριθμός;
Απ.: Το 12, γιατί είναι το θεμέλιο της πνευματικής αλλά και της προσκαίρου ευτυχίας.
Ερ.: Ποίος είναι ο ευνοούμενος αριθμός της θρησκείας και της φύσεως;
Απ.: Το 4 επί 10, γιατί μας επιτρέπει απορρίπτοντες οτιδήποτε ακάθαρτο, να χαιρόμαστε αιωνίως τον αριθμόν 6 επί 12, όρο και κορυφή της ευδαιμονίας μας.
Ερ.: Ποία η σημασία του κανόνος;
Απ.: Είναι το σύμβολο των τεσσάρων στοιχείων των περιεχομένων εντός του τριγώνου, ή το έμβλημα των τριών αρχών της χημείας: Αυτά τα πράγματα ενωμένα σχηματίζουν απόλυτον μονάδα στην αρχική ύλη.
Ερ.: Ποία είναι η σημασία του κέντρου της περιφέρειας (κύκλου);
Απ.: Σημαίνει το συμπαντικό πνεύμα, ζωογόνο κέντρο της φύσεως.
Ερ.: Τι εννοείτε με τον τετραγωνισμό του κύκλου;
Απ.: Η έρευνα του τετραγωνισμού του κύκλου δείχνει τη γνώση των τεσσάρων κοινών στοιχείων, τα οποία συντίθενται αυτά τα ίδια από στοιχειώδη πνεύματα, ή κύριες αρχές, καθώς ο κύκλος, μολονότι στρογγυλός, αποτελείται από γραμμές, οι οποίες διαφεύγουν από την όψη και είναι ορατές μόνον δια του νου.
Ερ.: Ποία είναι η βαθύτερη σημασία του αριθμού 3;
Απ.: Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Από τη δράση αυτών των τριών προκύπτει το τρίγωνον εντός του τετραγώνου (εγγεγραμμένου στο τετράγωνο) και εκ των επτά γωνιών, η δεκάδα ή ο τέλειος αριθμός.
Ερ.: Ποίος είναι ο πλέον συγκεχυμένος αριθμός;
Απ.: Το Μηδέν – το έμβλημα του χάους, άμορφον μίγμα των στοιχείων.
Ερ.: Ποία η σημασία των τεσσάρων εμβλημάτων του Βαθμού;
Απ.: Είμαστε για να ακούμε, να βλέπουμε, να είμαστε σιωπηλοί και να απολαμβάνουμε την ευδαιμονίαν μας.ALBERT PIKE
MORALS AND DOGMA
XXVIII
KNIGHT OF THE SUN, OR PRINCE ADEPT
ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Ή ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΜΥΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΓΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: