.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΤΣΟΧΑ ΡΙΠΙΔΙΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ


Έχω μια πολυσύνθετη γυναίκα περιορίζουσα τον 
χθεσινόν μου πόλεμον κατά του δαυλού της χύτρας.
Περισσότερο και από την ιστορική εξέλιξι του
υποχωρούντος μένους της γραφικής σκιάς της κυ-
πτούσης περιέρχεται το στενό παραπέτασμα του
γραφείου αυτής της χώρας εις την οποίαν ενεπι-
στεύθην την καδένα του ωρολογιού κάποιου πα-
λαιού πολεμιστού. Έχω την πεποίθησι πως όλοι 
μας αγαπάπε την γυναίκα κατά προτίμησιν όταν
δεν περιορίζει τίποτε. Η φυσική και η χημεία μας
εδίδαξαν πάντοτε τα ίδια πράγματα και πολυ-
σύνθετη γυναίκα συνετέθη για να συγκατατεθή και 
να τεθή επί κεφαλής της απολυτρωτικής στρατιάς
του μελλοντικού οράματός μας που σήμερα ανθεί
μέσα στα κιόσκια της πρωινής πυργοδεσποίνης
αντί δύο καρπών ή πέντε μαστοφόρων μικτής προε-
λεύσεως. Πάντοτε η παρεξήγησις παρακολουθεί 
και την πολυσύνθετη γυναίκα μας και την ερωτική
ανταύγεια των ρόδων ίσως επειδή το μυρμήγκι
πάσχει κάθε φορά που τεντώνει το χέρι του στη
σημαία του κονιορτού. Οι κόλποι δεν τρομάζουν.
Συστέλλονται και διαστέλλονται και προπηλακί-
ζουν με σθένος την φυλλοξήραν εντός του κύπτον-
τος ανεξιτήλως επί της τραγωδίας των ανθρωπί-
νων παρά την εστίαν και παρά τα φαντάσματα
                        της λησμοσύνης.ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: