.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

On The Page - Kevin Moore

Μια νύχτα στη Ζάκυνθο, αρχές του '96.

tell me something stupid
auction off my diary
life is getting esoteric
let me in your movie
each time i walk out the door
someone mixes metaphors
life is so much cleaner on the page

it's like the morning when i'm dreaming
and everything is so pristine
it's just a seven hour movie
and i'm in every scene

let me in my t.v.
get this tape to tori
got to have a subplot
when i sell them my life story
maybe i should write it first
and do the living later
'cause life is so much cleaner on the page

it's like the time i lost my body
and then i saw it on t.v.
somehow it shed a whole dimension
but it still looked like me
(hey! that looks like me!)

each time i write lines for it
someone improvises it
life is so much cleaner on the page
life is so much cleaner on the page

Δεν υπάρχουν σχόλια: