.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Prisoner of the road - Sivert Høyem

When I go, I go alone
There ain't no one ever looking out for me
Just the sun, my own lean shadow
And the wind out among the trees

Home, it's far beyond long lost horizons
Home I'll never see
For I'll be a prisoner of the road
And I hold no key that will ever set me free

Most humbly on my bending knee
I'm begging you to help me, please
For I'm a prisoner of the road
And I hold no key, I hold no key that will ever set me free






Jim Morrison said: "Nobody gets out of here alive". 

Ζω.Ν. said: "And then Jim Morrison died"

Δεν υπάρχουν σχόλια: