.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ – ΣΕΦΕΡ ΓΕΤΖΙΡΑΜερικές εκδόσεις του Σεφέρ Γετζιρά συνοδεύονται από το ακόλουθο σχέδιο καββαλιστικής ταξινόμησης της γνώσης που εκπορεύεται από τη δεύτερη Σεφίρα Μπίνα (Κατανόηση) και κατέρχεται σταδιακά μέσω των αγγέλων, των ουρανών, της ανθρωπότητας, των ζωικών, φυτικών, και ορυκτών βασιλείων προς την Ύλη και το Χάος. Οι Καββαλιστές λένε πως για να κατακτήσει κανείς τις Είκοσι Δύο Ατραπούς της Σοφίας πρέπει να εισέλθει και να ανέβει τις Πύλες. Επίσης, ότι ακόμη και ο Μωυσής πέρασε μέχρι και την τεσσαρακοστή ένατη Πύλη και ποτέ δεν διάβηκε την πεντηκοστή. Βλ. Οιδίπους Αιγυπτιακός του Αθανάσιου Κίρχερ (Athanasius Kircher) τομ. ΙΙ.

Πρώτη Τάξη: Στοιχειακή
1. Χάος, Ύλη, Η πρώτη ουσία.
2. Άμορφο, κενό, δίχως ζωή.
3. Η Άβυσσος
4. Αρχή των Στοιχείων
5. Γη (άγονη)
6. Νερό
7. Αέρας
8. Φωτιά
9. Διαφοροποίηση ιδιοτήτων
10. Ανάμιξη και συνδυασμός

Δεύτερη Τάξη: Δεκάδα της Εξέλιξης

11. Ορυκτά διαφοροποιημένα
12. Φυτικές αρχές εμφανίζονται.
13. Σπόροι γονιμοποιούνται στην υγρασία.
14. Φυτά και δέντρα
15. Καρποφορία στη φυτική ζωή.
16. Αρχή κατώτερων ζωικών μορφών.
17. Έντομα και Ερπετά εμφανίζονται.
18. Ψάρια, σπονδυλωτή ζωή στα ύδατα.
19. Πτηνά, σπονδυλωτή ζωή στον αέρα.
20. Τετράποδα, σπονδυλωτά ζώα της γης.

Τρίτη Τάξη: Δεκάδα της Ανθρωπότητας

21. Εμφάνιση του Ανθρώπου.
22. Υλικό ανθρώπινο σώμα.
23. Ανθρώπινη Ψυχή.
24. Μυστήριο του Αδάμ και της Εύας.
25. Ολοκληρωμένος Άνθρωπος ως Μικρόκοσμος.
26. Το χάρισμα των πέντε ανθρώπινων όψεων που δρουν εξωτερικά.
27. Το χάρισμα των πέντε δυνάμεων στην ψυχή.
28. Αδάμ Κάδμον, ο Ουράνιος Άνθρωπος.
29. Αγγελικές Υπάρξεις.
30. Άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού.

Τέταρτη Τάξη: Κόσμος των Σφαιρών

31. Σελήνη
32. Ερμής
33. Αφροδίτη
34. Ήλιος
35. Άρης
36. Δίας
37. Κρόνος
38. Το Στερέωμα
39. Η Πρώτη Κίνηση (Primum Mobile)
40. Ο Διάπυρος Ουρανός.

Πέμπτη Τάξη: Ο Αγγελικός Κόσμος

41. Ασίμ – Υιοί του Πυρός.
42. Οφανίμ - Χερουβίμ
43. Αραλίμ – Θρόνοι.
44. Χασμαλίμ - Επικράτειες
45. Σεραφείμ – Αρετές.
46. Μαλαχίμ - Δυνάμεις
47. Ελοΐμ - Κυριότητες
48. Μπένι Ελοΐμ – Άγγελοι.
49. Χερουβίμ - Αρχάγγελοι

Έκτη Τάξη: Το Αρχέτυπο

50. Θεός. Αΐν Σοφ. Εκείνος που κανένα θνητό μάτι δεν αντίκρυσε και μόνο στον Ιησού το Μεσσία
φανερώθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.- Οι Άγγελοι του Πέμπτου ή Αγγελικού Κόσμου κατανέμονται με πολύ διαφορετική σειρά από διάφορους καββαλιστές ραβίνους.


Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΕΦΕΡ ΓΙΕΤΖΙΡΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: