.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΠ. ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΣ

Η λέξη κλάσμα (απ' το ρήμα κλάω-κλω), που σημαίνει κατά λέξιν το αποτέλεσμα του κλαν, σημαίνει ένα κομμάτι ή απόκομμα, ένα θραύσμα ή τεμάχιον (δηλ. τμήμα), γενικά ένα τμήμα κάποιας μονάδας ή ολότητας. Προέρχεται από τη λέξη κλάσις, που σημαίνει την ενέργεια του κλαν, δηλ. το σπάσιμο ή τη θραύση, που προέρχεται απ' το λύγισμα ή τσάκισμα, γενικά τον τεμαχισμό. Μιλάμε λοιπόν για κλάση του άρτου, της αμπέλου, των γονάτων (=κάμψη), των επιδέσμων και της φωνής (=λύγισμα ή αρμονία της φωνής, ποικίλη στροφή).
Οι κλάριοι ή κλαδιά, δηλαδή οι κλώνοι ενός φυτού (πρβλ. & κλωνισμόν στην Βιολογία) είναι λέξεις που βγαίνουν απ' την ίδια ρίζα και η λέξη κλάρας (="φοίνιξ το δένδρον") για τη χουρμαδιά αποδίδεται στο συμβολισμό της Μάρθας στα Ευαγγέλια & της Λητούς στη Μυθολογία.
Το κλασματικό ηλεκτρικό φορτίο (συνήθως + ή - 1/3 ή 2/3) των quarks, έννοια δύσκολα αποδεκτή, εξηγεί τις ποιοτικές απορίες των ποσοτικών μεταβολών της ποιότητος (=μεγέθη στη Φυσική), ώστε σαν quanta θεωρία ν' απαντά σε οποιοδήποτε quando του προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: