.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ, ΜΑΝΒΑΝΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΩΝ – H. P. BLAVATSKYΜια και το σύνολο ύπαρξης της Πλανητικής μας Αλυσίδας (δηλ. των Επτά Περιόδων) είναι 4.320.000.000 χρόνια και βρισκόμαστε τώρα στην τέταρτη περίοδο και επειδή κατά τον παρόντα γήινο κύκλο έχουμε 1.955.884.685 χρόνια από την έναρξη της Κοσμικής Εξέλιξης του Πλανήτη Α, επομένως από χρονικής άποψης θα φθάσουμε στο μεσαίο σημείο ή τις τρισήμισι Περιόδους, σε 204.115.315 χρόνια, ενώ έχουμε σχεδόν φθάσει στο μεσαίο σημείο πάνω στον πλανήτη Δ και στη δική μας 5η φυλή...
Το αστρολογικό έργο αναφέρει:
“Ο αριθμός των ετών που πέρασαν από την αρχή της Βαϊβασβάτα Μανβαντάρα ισούται με 18.618.725 χρόνια”.
Η Μυστική Δοξασία μας λέει:
Ο αριθμός των ετών που πέρασαν από τότε που ο Ντιάν Τσόχαν γνωστός στην Ινδία σαν Μανού Βαϊβασβάτα εγκαινίασε την ανθρώπινη Μανβαντάρα πάνω στον πλανήτη μας Δ, στην παρούσα Περίοδο – ισούται με 18.618.725 χρόνια.
Για σκοπούς σύγκρισης και ταυτόχρονα για να κάνουμε πιο σαφείς μερικές σανσκριτικές εκφράσεις, αναφέρουμε από το έργο Αποκαλυμμένη Ίσιδα (τομ. Ι), όσα λέγονται σχετικά με τις ινδικές Κάλπα.
“Οι Βριχασπάτι ή οι περίοδοι που ονομάζονται γιούγκα και Κάλπα είναι ζωτικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Η Σάτια Γιούγκα και οι Μπουντικοί χρονολογικοί κύκλοι θα κάνουν ένα μαθηματικό να μείνει κατάπληκτος μπροστά στη σειρά των ψηφίων. Η Μάχα Κάλπα περιλαμβάνει έναν άπειρο αριθμό κύκλων μέχρι πίσω, στις προκατακλυσμιαίες εποχές. Το σύστημά τους αποτελείται από μια κάλπα ή μεγάλη περίοδο 4.320.000.000 ετών την οποία διαιρούν σε τέσσερις μικρότερες γιούγκα, που έχουν ως εξής:
                                                          Χρόνια
1.Σάτια γιούγκα................................ 1.728.000
2.Τρέτια γιούγκα..............................  1.296.000
3.Ντβάπα γιούγκα............................    864.000
4.Κάλι γιούγκα.................................    432.000
                                                     ____________
                                             Σύνολο 4.320.000
Όλες μαζί σχηματίζουν μια θεία εποχή ή Μάχα γιούγκα. Εβδομήντα δύο Μάχα γιούγκα αποτελούν 306.720.000 χρόνια, στα οποία προστίθεται ένα σάντι (το διάστημα όπου ενώνονται η μέρα και η νύχτα, το λυκαυγές και το λυκόφως), που ισούται με μια Σάτια γιούγκα, 1.728.000 χρόνια, τα οποία συνθέτουν την κάλπα ή μεγάλη περίοδο των 4.320.000.000 ετών. Καθώς βρισκόμαστε μόλις στην Κάλι γιούγκα της εικοστής όγδοης εποχής του έβδομου μανβαντάρα των 308.448.000 ετών, έχουμε ακόμα αρκετά χρόνια μπροστά μας πριν φθάσουμε έστω και στο μισό του χρόνου που παραχωρήθηκε στον κόσμο μας”.
Τα εξωτερικά μπραχμανικά έργα αναφέρουν 4.320.000.000 χρόνια σαν διάρκεια της μεγάλης Κάλπα ή “Ημέρας του Μπράχμα”. Εδώ περιλαμβάνονται και οι επτά “Περίοδοι” της Πλανητικής Αλυσίδας μας, δηλαδή η περίοδος της ανθρώπινης ύπαρξης σε διάφορα πεδία διαφορετικών περιόδων, μαζί με αυτές που ονομάζονται “Συσκοτίσεις” ή περίοδοι ανάπαυσης για την ανθρωπότητα μεταξύ δύο πλανητών, στο πέρασμά της από τον ένα στον άλλο, αφού έχουν αναπτυχθεί οι επτά Φυλές της πάνω στον πλανήτη. Περιλαμβάνει επίσης την περίοδο Σάντι (λυκόφως) που ισούται με μια Σάτια Γιούγκα. Αν δεχθούμε τους παραπάνω αριθμούς σαν βάση, σύμφωνα με ορισμένες μαθηματικές σειρές έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
                                                                         Χρόνια
Πρώτη Περίοδος............................................. 154.285.714
Δεύτερη Περίοδος.......................................... 308.571.428
Τρίτη Περίοδος.............................................. 462.857.142
Τέταρτη Περίοδος.......................................... 617.142.856
Πέμπτη Περίοδος.......................................... 771.428.570
Έκτη Περίοδος.............................................. 925.714.284
Έβδομη Περίοδος....................................... 1.079.999.998
                                                            _______________
                                                                  4.319.999.992(1)
Έτσι έχουμε 617.142.856 χρόνια σαν Τέταρτη Περίοδο. Και αφού η “Νύχτα του Μπράχμα”, ή κύκλος Ανάπαυσης, είναι πάντα ίση με την “Ημέρα του Μπράχμα” ή κύκλο δραστηριότητας σε κάθε πλανήτη, έπεται ότι η δραστηριότητα σε αυτήν την 4η Περίοδο ισούται με 308.571.428 χρόνια. Υπερβαίνει επομένως τη διάρκεια της δικής μας Μανβαντάρα (308.448.000 χρόνια) που δίνεται στους μπραχμανικούς υπολογισμούς μόνο κατά 123.428 χρόνια. Τούτο θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν κατά την εκτέλεση των υπολογισμών αφαιρούσαμε την περίοδο της Κάλπα, που ισούται με μια Σάτια Γιούγκα και την οποία οι Μπραχμάνοι για εσωτερικούς σκοπούς πρόσθεσαν στην “Ημέρα του Μπράχμα”... ακολουθώντας την ίδια μαθηματική διαδικασία βρίσκουμε ότι η διάρκεια της ανθρωπότητας πάνω σε κάθε πλανήτη στη δική μας Τέταρτη Περίοδο, κατά τον κύκλο της δραστήριότητάς του, είναι η ακόλουθη:
                                                                  Χρόνια
Πλανήτης Α............................................... 11.020.408
Πλανήτης Β............................................... 22.040.816
Πλανήτης Γ............................................... 33.061.224
Πλανήτης Δ.............................................. 44.081.632
Πλανήτης Ε.............................................. 55.102.040
Πλανήτης Στ'............................................ 66.122.448
Πλανήτης Ζ.............................................. 77.142.856
                                                     __________________
                                                              308.571.414(2)
Τώρα θα φανεί ότι 44.081.632 χρόνια είναι η Ανθρώπινη Περίοδος Δραστηριότητας του Πλανήτη μας σε αυτή την Περίοδο. Εφαρμόζοντας την ίδια αναλογία έχουμε τα ίδια αποτελέσματα:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
                                                                      Χρόνια
Πρώτη Φυλή................................................. 1.574.344
Δεύτερη Φυλή............................................... 3.148.688
Τρίτη Φυλή................................................... 4.723.032
Τέταρτη Φυλή............................................... 6.297.376
Πέμπτη Φυλή............................................... 7.871.720
Έκτη Φυλή................................................... 9.446.064
Έβδομη Φυλή.............................................. 11.020.408
                                                          ________________
                                                                  44.081.632
Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι στους υπολογισμούς μας δώσαμε το κλειδί για την κατανόηση αυτών των διαφορετικών κύκλων. Μέχρι τώρα τα εξωτερικά έργα έδιναν μόνο τον κύκλο της ημέρας του Μπράχμα, χωρίς να δίνουν τις άλλες περιόδους που θα βοηθούσαν στην αποκάλυψη του Μυστικού, και επιπλέον χωρίς να δίνουν το ίδιο το κλειδί, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αλλά αν γνωρίζουμε την Ημέρα του Μπράχμα και αν ξέρουμε ότι υπάρχουν επτά περίοδοι, που καθεμία καλύπτει επτά πλανήτες, ενώ ο κύκλος ανάπαυσης ενός πλανήτη σε κάθε περίοδο ισούται με εκείνη της δραστηριότητας του και αν ακόμη σε όλες αυτές τις γνώσεις χρησιμοποιήσουμε το κλειδί των σειρών της επταπλής αριθμητικής προόδου, τότε θα έχουμε τους αριθμούς που φαίνονται στους πίνακες. Υπάρχει μια βαθμιαία αύξηση από το ένα ως το επτά. Η διάρκεια ύπαρξης της ανθρωπότητας κατά τις Επτά Περιόδους είναι: 1:2:3:4:5:6:7. Σε κάθε Περίοδο η διάρκεια της ύπαρξης της ανθρωπότητας πάνω στα επτά πεδία της πλανητικής μας αλυσίδας είναι: 1:2:3:4:5:6:7. Ο πλανήτης αναπτύσσει τις 7 φυλές διαδοχικά, πριν μπορέσει η ανθρωπότητα να περάσει στον επόμενο πλανήτη. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας από έναν πλανήτη και την εμφάνισή της στον επόμενο ισούται με την ύπαρξή της πάνω στον πλανήτη από τον οποίο μόλις έφυγε. Πάρτε, λοιπόν, 4.320 εκατομμύρια σαν μια μέρα του Μπράχμα, υπολογίστε σύμφωνα με την παραπάνω ερμηνεία και θα φθάσετε στα αποτελέσματα που σας δώσαμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ινδικά εξωτερικά έργα ο κύκλος της Μανβαντάρα (μιας Περιόδου) δίνεται σαν 308 εκατομμύρια, μιλώντας με στρογγυλούς αριθμούς. Δυο λόγοι μπορεί να δικαιολογούν την υιοθέτηση μιας τέτοιας πορείας. Αρχικά, η διάρκεια της 4ης Περιόδου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, είναι περίπου 617 εκατομμύρια σε στρογγυλούς αριθμούς. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο κύκλος δραστηριότητας της πλανητικής αλυσίδας σε μια περίοδο ισούται με τον κύκλο ανάπαυσης της ίδιας περιόδου, ενώ η ανθρωπότητα αναπαύεται κατά το πέρασμα της από πλανήτη σε πλανήτη. Διαιρέστε την 4η Περίοδο σε δυο ίσα μέρη και θα έχετε 308 εκατομμύρια, το Μανβανταρικό κύκλο της δικής μας Περιόδου. Έτσι ο κύκλος της Περιόδου μας μπορεί να θεωρηθεί αρχικά σαν Μανβανταρικός κύκλος. Ο δεύτερος λόγος ίσως να είναι ο εξής. Ο πλανήτης μας είναι η ακριβής μέση περίοδος και εμείς βρισκόμαστε στο μέσον των επτά Περιόδων. Επομένως ο κύκλος της περιόδου μας μπορεί να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει τη μέση Μανβανταρική περίοδο, δίνοντας ταυτόχρονα το κλειδί για το μυστήριο της γεωμετρικής προόδου. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι παραπάνω αριθμοί είναι ακριβείς, αν είναι σωστοί οι εξωτερικοί υπολογισμοί των Μπραχμάνων σχετικά με την ημέρα του Μπράχμα. Αλλά μπορούμε να δηλώσουμε ξανά σε αυτό το σημείο ότι οι αριθμοί δεν δίνονται σωστά. Μπορούμε, όμως, να προσθέσουμε ότι οι ερμηνείες που δίνονται από μας σχετικά με τις προόδους κλπ. είναι γεγονότα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εμπιστοσύνη όταν κάποιος από τους παραπάνω αριθμούς είναι γνωστός με ακρίβεια, για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων. Τις διαδικασίες αυτές τις εξηγήσαμε, γιατί ξέρουμε ότι ούτε ένας από τους ακριβείς αριθμούς δε θα αποκαλυφθεί ποτέ, αφού ανήκουν στα Μυστήρια των Μυήσεων και στα Μυστικά της απόκρυφης επίδρασης των Αριθμών.

______________
1.Είναι φανερό ότι προκειμένου να έχουμε στρογγυλούς αριθμούς στους υπολογισμούς μας παραλείψαμε τους δεκαδικούς. Έτσι συνολικά από την “Ημέρα του Μπράχμα” αφήσαμε έξω μια περίοδο οκτώ ετών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κάθε “Περίοδος” στον παραπάνω πίνακα σημαίνει τόσο την περίοδο της πλανητικής Δραστηριότητας, όσο και την περίοδο της ενδοπλανητικής Ανάπαυσης.
2.Για να έχουμε πάλι στρογγυλούς αριθμούς αφήσαμε έξω τα δεκαδικά και έτσι υπάρχει πάλι μια μικρή διαφορά. Οι αριθμοί αυτοί, αν διπλασιαστούν, θα μας δώσουν 28 χρόνια λιγότερα από την 4η Περίοδο που αναφέρθηκε πιο πάνω. Εδώ στον κύκλο της δραστηριότητας έχουμε μια διαφορά μόνο δεκατεσσάρων ετών.


H. P. BLAVATSKY
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: