.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Η Βασίλισσα του Σαβά – Eliphas LeviΗ βασίλισσα του Σαβά επεσκέφθη τον Σολομώντα:
-Βασιληά, του είπε, το όνομά σου σημαίνει σοφίαν και πιστεύω ότι η σοφία σου αυτή θα μπορέση να με φωτίση.
-Τι επιθυμείς; ηρώτησεν ο βασιλεύς.
-Πές μου, τι είναι Θεός;
-Θεός είναι η βεβαία υπόθεσις του αγνώστου.
-Και τι είναι Διάβολος;
-Είναι η λατρευομένη αγνοία.
-Τι είναι το Κακόν;
-Είναι η χαραυγή του Καλού μέσα σε μαύρο σύννεφο.
-Και τώρα δώσε μου, αν είσαι σοφός, ένας κυρίαρχος των πνευμάτων, ένας μάγος, το κλειδί του μέλλοντος, το μυστικό της ευτυχίας, το μεγάλο τάλισμαν της τιμής, των επιθυμιών, τον ασφαλή κανόνα, εκείνο που σώζει την γυναίκα και την υπερασπίζει, την θείαν δύναμιν και την ανθρωπίνην γνώσιν, εκείνο που μπορεί να με κάμη πλέον από μια βασίλισσα!

Λέγεται ότι ο Σολομών της εχάρισε ένα παιδί!

(εκ του έργου “Μύθοι και Σύμβολα” PARIS 1863, Βιβλ. VI, Μύθος ΙΙΙ, σελ. 246)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
RENE GUENON
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: