.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

What It Is - Mark Knopfler


Ένα φθινοπωρινό απόγευμα στη Ν. Φιλαδέλφεια

The Drinking Dens Are Spilling Out
There's Staggering In The Square
There's Lads And Lasses Falling About
And A Crackling In The Air
Down Around The Dungeon Doors
The Shelters And The Queues
Everybody's Looking For
Somebody's Arms To Fall Into
And It's What It Is
It's What It Is Now

There's Frost On The Graves And The Monuments
But The Taverns Are Warm In Town
People Curse The Government
And Shovel Hot Food Down
The Lights Are Out In City Hall
The Castle And The Keep
The Moon Shines Down Upon It All
The Legless And Asleep

And It's Cold On The Tollgate
With The Wagons Creeping Through
Cold On The Tollgate
God Knows What I Could Do With You
And It's What It Is
It's What It Is Now

The Garrison Sleeps In The Citadel
With The Ghosts And The Ancient Stones
High Up On The Parapet
A Scottish Piper Stands Alone
And High On The Wind
The Highland Drums Begin To Roll
And Something From The Past Just Comes
And Stares Into My Soul

And It's Cold On The Tollgate
With The Caledonian Blues
Cold On The Tollgate
God Knows What I Could Do With You
And It's What It Is
It's What It Is Now
What It Is
It's What It Is Now

There's A Chink Of Light, There's A Burning Wick
There's A Lantern In The Tower
Wee Willie Winkie With A Candlestick
Still Writing Songs In The Wee Wee Hours
On Charlotte Street I Take
A Walking Stick From My Hotel
The Ghost Of Dirty Dick
Is Still In Search Of Little Nell
And It's What It Is
It's What It Is Now
Oh It's What It Is
What It Is Now

Δεν υπάρχουν σχόλια: