.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ – JEFF LOVE

Εισαγωγή

Η Ψυχομεταφυσική βασίζεται σε πολλά πράγματα. Στη φιλοσοφία και τις τεχνικές των διαφόρων σχολών τησ Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας, στις διδασκαλίες του Τσάρλς Μπέρνερ (Charles Berner) και του Σάμουελ Μπόουσκι και στη φιλοσοφία και τις μεθόδους της Καββάλα.
Το μοντέλο της Ψυχομεταφυσικής παρουσιάζεται με αναφορές στην Καββάλα, επειδή το καββαλιστικό σύστημα είναι επιδεκτικό της οργάνωσης των πληροφοριών που επιθυμούμε να παρουσιάσουμε. Αυτό το κάνουμε επειδή η πρόθεσή μας είναι να δείξουμε πως το αρχαιότερο μεταφυσικό σύστημα ίσως υποδεικνύει παρόμοιες αλήθειες και συμπεράσματα. Βέβαια η ψυχομεταφυσική δεν είναι μια προσπάθεια αντικατάστασης της Καββάλα. Η Καββάλα δεν είναι απλά φιλοσοφία, αλλά μια μέθοδος απόκτησης της αλήθειας, καθώς και οργάνωσης πληροφοριών. Η Ψυχομεταφυσική αποτελεί προσπάθεια ερμηνείας της Καββάλα.
Το μοντέλο της Ψυχομεταφυσικής σε μεγάλο μέρος βασίζεται στην εμπειρία και τις διδασκαλίες του Τσαρλς Μπέρνερ, του πατέρα της μεθόδου της Εντατικής Φώτισης. Ωστόσο δεν παρουσιάζουμε τίποτα σαν γεγονός στο πρότυπο της Ψυχομεταφυσικής, το οποίο δεν δοκιμάστηκε στο “εργασηριο” της δικής μας εμπειρίας.
Όπως είπαμε, η Ψυχομεταφυσική είναι η απάντηση στην ερώτηση “τι είναι η Ζωή”. Είναι ένα νοητικό κατασκεύασμα χτισμένο μέσα στους περιορισμούς των λόγων και των διαγραμμάτων. Όπως ισχύει και με όλες τις γραπτές φιλοσοφίες, έτσι και η ψυχομεταφυσική δεν είναι η ίδια αλήθεια, αλλά είναι ένας τρόπος να υποδειχθεί η αλήθεια μέσα από σύμβολα. Αποτελεί το “νοητικό ταξίδι” γύρω από τη φύση του κόσμου. Είναι βέβαι ατελές και καλό θα ήταν να μείνει πάντα έτσι. Δεν υπάρχουν λέξεις και σύμβολα ικανά να αιχμαλωτίσουν την ίδια τη ζωή. Η ζωή θα παραμείνει πάντα το θαυμαστότερο και πλέον συναρπαστικό μυστήριο, άσχετα με το πόσο πιστεύουμε ότι το καταλαβαίνουμε.

Εναλλακτικές Απόψεις για τους Τέσσερις Κόσμους
Ξεκινάμε την περιγραφή μας για το σύμπαν με μια ματιά στο “όλον”, έτσι όπως συμβολίζεται στο καββαλιστικό πρότυπο. Οι παρακάτω σελίδες είναι γραμμικές αναπαραστάσεις του “όλου της ζωής” (με την ευρύτερη έννοιά του) ή της Θετικής Ύπαρξης. Τις παρουσιάζουμε εδώ για να δείξουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δούμε τους τέσσερις κόσμους της Καββάλα. Στις συζητήσεις που ακολουθούν και καθώς θα αναζητούμε το νόημα που βρίσκεται πίσω από το συμβολισμό τους, θα μεταπηδάμε από τη μια άποψη στην άλλη.
Το ανωτέρω σχήμα δείχνει τους τέσσερις κόσμους διευθετημένους σε ομόκεντρους κύκλους. Η Αρνητική Ύπαρξη (η διάστικτη περιοχή στο φόντο του σχέδιου) περιβάλλει τους τέσσερις κόσμους και τους περιέχει. Ο μεγαλύτερος κύκλος περιέχει το Δέντρο της Ζωής στον Κόσμο του Ατζιλούτ. Το Ατζιλούτ περιέχει το Μπριά, που περιέχει το Γετζιρά. Όλα μαζί περιέχουν τον τελευταίο από τους τέσσερις κόσμους, το Ασσιά. Η διάταξη της γένεσης των κόσμων ξεκινά από την Αρνητική Ύπαρξη , περιβάλλει τους κύκλους και φθάνει μέχρι το κέντρο.
Μια άλλη πιθανή άποψη υπάρχει στην επόμενη σελίδα και δείχνει τους τέσσερις κόσμους να επικαλύπτουν ο ένας τον άλλον.

Το Νόημα των Τεσσάρων Κόσμων

Το κλειδί για την κατανόηση των λειτουργιών του καθενός από τους τέσσερις Καββαλιστικούς Κόσμους βρίσκεται στο Τετραγράμματον. Υποδηλώνει την τετραπλή πορεία που μετατρέπει τις όψεις της Δύναμης (γιοντ), του Σχεδίου (χε), της Δραστηριότητας (βάου) και της Μορφής (χε). Σε μακροκοσμικό επίπεδο ο καθένας από τους τέσσερις κόσμους αντιστοιχεί λειτουργικά σε μια από αυτές τις ποιότητες.
Τα Τέσσερα Δέντρα της Ζωής που ακολουθούν, σχεδιάστηκαν και ονομάστηκαν σύμφωνα με τα ονόματα που απαντώνται στη διαθέσιμη καββαλιστική φιλολογία. Εδώ παρουσιάζονται για να απεικονίσουν τη μετάβαση από το κλασσικό καββαλιστικό πρότυπο στο πρότυπο της Ψυχομεταφυσικής.

Ατζιλούτ: Ο Κόσμος της Ικανότητας

Ο πρώτος κόσμος που δημιουργήθηκε από την Αρνητική Ύπαρξη ονομάζεται Ατζιλούτ, “ο Απεριόριστος Κόσμος των Θείων Ονομάτων”. Τούτος είναι ο ανώτατος πνευματικός κόσμος της Καββάλα. Το καθένα από τα δέκα ονόματα του δημιουργού που αποδίδονται σε αυτόν τον κόσμο, δείχνουν μια διαφορετική όψη του ουσιαστικού Εαυτού, εκείνου που μεταφράζεται σαν “Θεός”.
Σε σχέση με το Τετραγράμματον, το Ατζιλούτ αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα γιοντ. Το γιοντ υποδεικνύει την ιδέα της δύναμης. Η Δύναμη με την προσωπική της έννοια ταυτίζεται με την ικανότητα. Η Δύναμη προσμετράται σαν ικανότητα να κάνει κάποιος κάτι, ή δείχνει ικανότητα αλληλεπίδρασης. Επομένως τα Σεφιρόθ του Κόσμου του Ατζιλούτ δείχνουν τις δέκα βασικές ικανότητες του Δημιουργού.
Η πρώτη Σεφίρα υποδηλώνει την ικανότητα του Δημιουργού “να υπάρχει” (Εχεγιέ σημαίνει “θα είμαι”). Η δεύτερη Σεφίρα που περιέχει το όνομα Γεχόβα, υποδηλώνει την ικανότητα του Δημιουργού “να είναι”. Τα επόμενα οκτώ Σεφιρόθ υποδηλώνουν τις άλλες ικανότητές του.
Στο μοντέλο της Ψυχομεταφυσικής, ο Κόσμος του Ατζιλούτ γίνεται “Ο Κόσμος της Ικανότητας”.


Μπριά: Ο Κόσμος του Νου

Ο δεύτερος καββαλιστικός κόσμος που εκπορεύεται από την Αρνητική Ύπαρξη ακολουθώντας τη σειρά του πρώτου κόσμου είναι το Μπριά, “ο Αρχαγγελικός Κόσμος των Δημιουργιών”. Το Μπριά αντιστοιχεί στο δεύτερο γράμμα του Τετραγράμματου, το χε, που υποδηλώνει την ποιότητα του σχεδίου. Το Μπριά αναπαριστά το σχεδιασμό ή την οργάνωση των δυνάμεων του πρώτου κόσμου του Ατζιλούτ.
Παραδοσιακά οι Αρχάγγελοι είναι οι υψηλοτέρου βαθμού αγγελιαφόροι του Θεού. Είναι οι αρχιεργάτες που επιβλέπουν και κατευθύνουν το έργο Του. Επίσης αντιπροσωπεύουν το Θεό σε όλα τα “χαμηλότερα” όντα. Έχει γραφεί ότι κανένα ανθρώπινο ον δεν μπορεί να έρθει σε επαφή ή να δει το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, παρά μόνο μέσω των αντιπροσώπων του, δηλαδή των Αρχαγγέλων Του. Ό,τι είναι για το Θεό οι Αρχάγγελοι, είναι για τον Άνθρωπο ο Νους. Αντιπροσωπεύουν τις ιδέες, τις συλλήψεις, τις απόψεις και τις εικόνες του νου που δρουν σαν σχεδιαστικές λειτουργίες σε σχέση με τον ουσιαστικό Εαυτό ή το Θεό των Κβάντα στους ανθρώπους. Εκείνος που μορφοποιεί και σχηματίζει την πρωτογενή πρόθεση ενός Θεού των Κβάντα στις εξειδικευμένες δραστηριότητες της προσωπικότητας είναι ο νους. Επίσης ο νους σχεδιάζει τη δομή του χαρακτήρα, μέσω του οποίου ο Θεός των Κβάντα σχετίζεται με τον κόσμο και με τους άλλους. Μόνο μέσα από αυτό το σχεδίασμα μπορούν οι Θεοί των Κβάντανα έλθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Στο πρότυπο της Ψυχομεταφυσικής το Μπριά γίνεται ο Κόσμος του Νου. Το καθένα από τα Σεφιρόθ στο Δέντρο της Ζωής (βλ. σχήμα απέναντι σελίδας) σε αυτόν τον κόσμο υποδηλώνει κάποια όψη της διάνοιας ή της δομής του χαρακτήρα.

Γετζιρά: Ο Κόσμος του Σώματος

Από το δεύτερο κόσμο του Μπριά εκπορεύεται το Γετζιρά, “ο Ιεραρχικός Κόσμος της Μορφοποίησης”. Το Γετζιρά αντιστοιχεί στο τρίτο γράμμα του Τετραγράμματου, το βάου που υποδηλώνει την ποιότητα της δραστηριότητας. Οι ικανότητες του πρώτου κόσμου σχεδιάζονται στο δεύτερο και γίνονται ενεργητικές στον τρίτο κόσμο.
Τα Σεφιρόθ του Γετζιρά φέρουν ονόματα δυνάμεων, ενεργειών και αγγέλων. Οι άγγελοι είναι οι εργάτες του Θεού, που βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση των αρχαγγέλων (νους). Ανάλογες με τους αγγέλους και τις δυνάμεις του Θεού στην Καββάλα είναι οι αισθήσεις, τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις ενός ανθρωπίνου όντος. Είναι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων της ενέργειας μέσα στο σώμα, καθώς λειτουργεί στον κόσμο.
Η δέκατη Σεφίρα στο Γετζιρά ονομάζεται Ισίμ, “οι Ψυχές των Δικαίων”. Η ψυχή ενός ανθρωπίνου όντος συνδέεται με τη συναισθηματική του φύση. Η ψυχή εδώ έχει τη δομή ενός σώματος που επιβιώνει και προηγείται του φυσικού. Αφού το Γετζιρά εκπορεύεται από τον Κόσμο του Νου (σχεδιασμός) και βρίσκεται μέσα του, δεν αναφέρεται στη δομή του σώματος, δηλαδή τη μορφή του, αλλά στη δραστηριότητα ή τη λειτουργική του όψη. Το σώμα από λειτουργικής άποψης είναι μια δομή που επιτρέπει ένα μεγάλο εύρος ενεργειακών λειτουργιών. Μοιάζει με την οργανωμένη δραστηριότητα ενός πλήθους διαδικάσιών της ζωής. Επίσης, αποτελεί μοναδική έκφραση ενός Κβαντικού Θεού, ο οποίος εκφράζει την εσωτερική φύση του μέσα από τη λειτουργία του στο φυσικό πεδίο.
Στο πρότυπο της Ψυχομεταφυσικής το Γετζιρά γίνεται ο Κόσμος του Σώματος, οι ενεργειακές λειτουργίες του Θεού των Κβάντα, καθώς σχεδιάζονται από τη νοητική του σύσταση. Ο Κόσμος του Σώματος ασχολείται με τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της ενέργειας μέσα και γύρω από το φυσικό σώμα.

Ασσιά: Ο Κόσμος της Ύλης

Τέταρτος στη σειρά εκπόρευσης των Κόσμων είναι ο Κόσμος του Ασσιά, “ο Στοιχειακός Κόσμος των Ουσιών”. Το Ασσιά αντιστοιχεί στο τέταρτο γράμμα του Τετραγράμματου, το χε, υποδηλώνοντας την ιδέα του σχέδιου που προωθείται στην εκδήλωση σαν μορφή ή ουσία. Η ικανότητα ή δύναμη του πρώτου Κόσμου σχεδιάζεται στον Κόσμο του Νου, δραστηριοποιείται στον Κόσμο του Σώματος και μορφοποιείται υλικά σε αυτόν, τον τέταρτο κόσμο.
Ωστόσο, η Καββάλα μας υπενθυμίζει πως όλοι οι κόσμοι περιέχονται μέσα στην Αρνητική Ύπαρξη και ότι δεν υπάρχει πραγματική χρονική ακολουθία. Η πρώτη Σεφίρα στον πρώτο κόσμο βρίσκεται μέσα στη δέκατη Σεφίρα του τέταρτου κόσμου και αντίστροφα. Περιγράψαμε πως οι Κόσμοι έχουν εκπορευθεί από την Αρνητική Ύπαρξη με μια ακολουθία που αναγκασθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε στην προσπάθειά μας να τους περιγράψουμε. Ίσως θα είμαστε ακριβέστεροι αν τους βλέπαμε σαν ταυτόχρονες εκφράσεις του ενός Θεού των Κβάντα.
Η πρώτη Σεφίρα στο Ασσιά ορίζεται σαν “Primum Mobile” (η πρώτη κίνηση) ή οι “Πρώτοι Στροβιλισμοί”. Θα μπορούσε να συμβολιστεί ιδανικά σαν ένα κεντρικό σημείο ή τελεία που αναπαριστά την πηγή ή την αρχή. Πρόκειται για το ίδιο σύμβολο που διάλεξα, προκειμένου να αναπαραστήσω τον ίδιο το Δημιουργό στο Κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο “Η Ατραπός της Τελείας” στην αρχή αυτού του βιβλίου. Ο συσχειτισμός με ωθεί να πιστέψω πως η ύλη και η συνείδηση ειναι ταυτόχρονες δημιουργίες.
Η δέκατη Σεφίρα στο Ασσιά ονομάζεται “η Σφαίρα των Τεσσάρων Στοιχείων”. Φυσικά τα τέσσερα στοιχεία αναφέρονται στις τέσσερις όψεις του Τετραγράμματου – Δύναμη, Πρότυπο, Δραστηριότητα και Μορφή. Αυτή η τελευταία Σφίρα της Καββαλιστικής δημιουργίας αναπαριστά ολόκληρη τη δημιουργία που λειτουργεί στο βασίλειο της ουσίας. Η ύλη είναι το αποτέλεσμα όλων των Σεφιρόθ των τεσσάρων κόσμων, που λειτουργούν ταυτόχρονα σαν μια διαδικασία.
Στο πρότυπο της Ψυχομεταφυσικής στο Ασσιά γίνεται ο Κόσμος της Ύλης. Στον Κόσμο της Ύλης αρχίζουμε να περιγράφουμε το αναδυόμενο πρότυπο της πραγματικότητας.


JEFF LOVE
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: