.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

ΟΛΑ ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ... - ΤΖΟΫΣ ΜΑΝΣΟΥΡ

Όλα τα βράδια σαν είµαι µόνη
την αγάπ̟η µου σου διηγούµαι
στραγγαλίζω ένα λουλούδι
η φωτιά αργοσβήνει
χωνεµένη απ̟ό θλίψη.
Μες στον καθρέφτη π̟ου η σκιά µου α̟ποκοιµιέται
κατοικούνε ̟πεταλούδες.
Όλα τα βράδια σαν είµαι µόνη
µελετώ το µέλλον στων ετοιµοθάνατων
τα µάτια
την ανάσα µου ανακατώνω µε της
κουκουβάγιας το αίµα
και µε τους τρελούς µαζί η καρδιά µου
̟πιλαλάει κρεσέντο.

µετάφραση: Έκτωρ Κακναβάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: